kbkfire-eshop.cz
Nakupujte s odborníky v oboru

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem e-shopu.

Prodávající je obchodní společnost K.B.K.fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25905031, DIČ: CZ25905031, telefon: +420596920725 fax: +420596920724. (dále jen "Prodávající"). Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24958.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.

Obchodní podmínky

Dodací lhůty v ČR

Zboží, v případě jeho zaslání na dobírku, dodáme do 48 hodin od telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR.

Způsoby platby a dodání zboží:

Na dobírku - Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL nebo Českou poštou, jejíž řidič Vám balíček se zbožím předá do vlastních rukou následující pracovní den po odeslání, v době mezi 8.00 až 17.00 hod. Přesná hodina však stanovit nelze. Jedná se o kvalitní a spolehlivé dopravce s možností sledovat cestu zásilky. Cena za doručení je 120 Kč s DPH. Dopravné a balné Vám nebude účtováno při objednávce zboží nad 2000 Kč s DPH.

Bankovním převodem - proforma (zálohová) faktura - Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 27-7448090237/0100 vedený u Komerční banky. Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží.

Osobní odběr v Ostravě - Zboží si můžete vyzvednout a zaplatit na naší společnosti v Ostravě na Heydukové ulici. Tento odběr je možný pouze po předchozí domluvě na telefonním čísle +420596725596 nebo e-mailem na obchod@kbkfire.cz. Platba je možná v hotovosti nebo platbou předem.

 

Ceny služeb

Náš obchod nabízí následující typy doprav a plateb:

  • PPL: 120,00 Kč
   PPL-expresní zásilková služba


   - Objednáte-li zboží za 2000,00 Kč, bude na dopravné aplikována sleva 100 %.
       - výsledná cena: zdarma

   • Na dobírku: 20,00 Kč

   • Bankovním převodem PPL: zdarma
    Platbu lze provést předem na účet č. 27-7448090237/0100 vedený u Komerční banky. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.
  • Česká pošta: 100,00 Kč
   Dodání je zpravidla do 4 pracovních dní, zásilka odchází Doporučeným balíkem přes služby České pošty

   - Objednáte-li zboží za 2000,00 Kč, bude na dopravné aplikována sleva 100 %.
       - výsledná cena: zdarma

   • Na dobírku: 20,00 Kč

Osobní odběr

   : zdarmaOsobní odběr zboží je možný na sídle firmy K.B.K. fire s.r.o.

K.B.K. fire, s.r.o.Heydukova 1093/26702 00 Ostrava-Přívoz

  Provozní doba:Po-Pá: 9-15
  • Platba na prodejně: zdarma

 

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Teprve poté je možné zaslat zboží k reklamaci.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: společnost K.B.K.fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25905031, DIČ: CZ25905031, telefon: +420596920725 fax: +420596920724. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky které mu tímto vzniknou sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

  

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na náklady kupujícího - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato, stejně jako reklamované zboží bez předchozí domluvy o vyřízení reklamace.

Žádáme tímto naše zákazníky, aby nám zasílali zboží až po domluvě na telefonním čísle +4205596920725 nebo e-mailem na eshop@kbkfire.cz na adresu K.B.K.fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, 702 00 Ostrava – Přívoz. Reklamační řízení se tím výrazně zrychlí. Děkujeme za pochopení.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Vrácení zboží

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží pořízené na splátky.

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny) .

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.3.2011. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace